Ole hyvä ja odota...

1. Rekisteröityminen ja uutiskirje

Asiakasyrityksen yhteyshenkilö täyttää rekisteröintilomakkeen kaikki pakolliset, tähdellä merkityt kentät rekisteröidessään yrityksen verkkokauppaan. Asiakkaan antamat tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa henkilö- ja yritystiedot ovat oikein. Rekisteröityminen voi tapahtua ostoprosessin yhteydessä. Rekisteröityminen on maksutonta. 

 

2. Käyttäjäsopimus


Tämä käyttäjäsopimus sisältää Soluto Oy:n (jäljempänä ”palvelun tarjoaja”) yritystenverkkokauppa.fi verkkopalvelun (jäljempänä ”palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään palveluun tai ostaessaan tuotetta palvelusta asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. 

Palvelun tarjoajan yhteystiedot:
Soluto Oy
Y-tunnus: 2084582-8
Postiosoite:
Vanha Talvitie 2-6 A 7
00580 Helsinki

2.1 MUUTOKSET

Soluto Oy:llä on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia verkkopalveluunsa. Soluto Oy:llä on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla kirjallisesti tai palvelun välityksellä käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessä.

2.2 REKISTERÖITYMINEN

Asiakasyrityksen edustaja luo verkkotunnukset täyttämällä rekisteröitymislomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Näin asiakasyritys rekisteröityy yritystenverkkokauppa.fi verkkopalveluun asiakkaaksi. 

Palveluun voi rekisteröityä vain yritys. Rekisteröityminen on maksutonta. Soluto Oy voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

2.3 PERUSTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Käyttäjän antamat perustiedot kerätään ja tallennetaan Soluto Oy:n asiakasrekisteriin.

Pakollisia tietoja ovat yhteyshenkilön nimi, käyttäjätunnus, salasana sekä yrityksen: y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite 

Soluto Oy ei luovuta perustietoja ulkopuoliselle. Soluto Oy varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti. 

Käyttäjällä on palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään tai yritystään koskevia perustietoja, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan. 

2.4 KÄYTTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Asiakasyritys vastaa kaikesta käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakasyritys vastaa, että asiakastilin käyttäjätunnus ja salasana pysyvät vain hyväksi katsomiensa vastaavien hallussa. 

Asiakasyritys ja asiakasyrityksen edustaja sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakasyritys ja asiakasyrityksen edustaja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä palvelussa olevaa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. 

Asiakasyritys ja asiakasyrityksen edustaja vastaa kaikista palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenne yhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. 

Asiakasyritys ja asiakasyrityksen edustaja vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Soluto Oy:lle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

2.5 RIITOJEN RATKAISU


Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin Käräjäsoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

 

 

3. Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Soluto Oy:n asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön perustuva rekisteri. 

Rekisterinpitäjä:
Soluto Oy (y-tunnus: 2084582-8)
Vanha Talvitie 2-6 A 7
FI- 00580
Helsinki
Finland

3.1 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS


Asiakassuhteiden ja muuhun yhteistyöhön perustuvien suhteiden hoitaminen ja markkinointi sekä Soluto Oy:n kuuluvien liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. 

3.2 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Asiakasyrityksen tietoihin tallennetaan seuraavat henkilötiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Markkinointikiellot

Asiakaspuheluiden tallenteet.

Verkkokauppa- ja postimyyntiasiakkaiden osalta käsitellään lisäksi seuraavia tietoja: Asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana. 

Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot. 
 

3.3 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Henkilö itse sekä asiakasyritys, jossa hän työskentelee. 

3.4 TIETOJEN LUOVUTUS


Soluto Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Soluto Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. 

3.5 REKISTERIN SUOJAUS


Ainoastaan määrätyillä Soluto Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakastietokantasovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. 

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa tarvittaessa sellaisille EU:n / ETA:n ulkopuolella oleville yhteistyökumppaneille, jotka toimivat Soluton toimeksiantamana tai sen yhteistyössä, ja joiden kanssa on kirjallisesti sovittu Suomen tietosuojan tason noudattamisesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Asiakas yhteys on SSL-suojattu = Secure Sockets Layer.
Annetuista tiedoista syntyvä rekisteri on suojattu salasanalla varustetuilla kirjautumistunnuksilla sekä verkkopääsy yrityksen ulkopuolelta on estetty 

Manuaalinen aineisto on yrityksen tiloissa lukittujen ovien takana.

3.6 TARKASTUS JA KIELTO-OIKEUS


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys sähköpostitse tai kirjallisesti postitse. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys sähköpostitse tai kirjallisesti postitse. 

Soluto Oy huolehtii tietosuojasi säilymisestä Internetissä sekä henkilötietojesi käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaana sinä vastaat siitä, että säilytät henkilökohtaiset käyttäjätunnuksesi ja salasanasi huolellisesti ja tutustut verkkokaupastamme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin. 

3.7 MIKSI KERÄÄMME TIETOJA JA MISTÄ TIEDOISTA ON KYSE?


Tarvitsemme keräämiämme tietoja voidaksemme toimia antamiemme sitoumusten mukaisesti ja tarjota asiakkaillemme heidän tarvitsemiaan palveluita. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan tilausta toimitettaessa, markkinointitarkoituksiin kuuluvia tarjouksia lähetettäessä sekä siinä tapauksessa, että tavaroiden toimituksessa ilmenee ongelmia. Käytämme asiakasyrityksen yhteyshenkilön tietoja aina ottaessamme yhteyttä asiakkaalle. 

3.8 MIHIN VOI OTTAA YHTEYTTÄ, JOS HALUAA TARKISTAA REKISTERITIETONSA?


Asiakasyrityksen edustaja voi kirjautua omilla asiakastunnuksillaan kauppaamme, tarkastaa ja muuttaa järjestelmäämme tallentuneita tietoja “Asiakastilini” - linkistä. 

Asiakasyrityksen edustajalla on oikeus ottaa meihin yhteyttä tarkistaakseen rekisterissämme olevat henkilötiedot. Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita tai jos ne ovat turhia, edustaja voi pyytää tietojen korjaamista. 

Tarkastuspyynnöt voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@yritystenverkkokauppa.fi. 

3.9 OVATKO ASIAKASYRITYKSEN EDUSTAJAN TIEDOT TURVASSA?


Verkkokaupassamme tiedot suojataan salauksen avulla. SSL eli Secure Sockets Layer on ominaisuus, jonka avulla kaikki ostajan ja myyjän välillä kulkeva tieto salataan. Se tarkoittaa, että tiedot kulkevat turvallisen yhteyden kautta, eivätkä ulkopuoliset pääse lukemaan tietoja.

 

Luotettavaa ja nopeaa palvelua

Palvelun tarjoaa Soluto Oy, Suomalainen IT-palveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys, jonka toiminta-ajatuksena on parantaa asiakayritystensä kannattavuutta tuottamalla asiakkaan liiketoiminnan kannalta oikeanlaisia IT-palveluita ja ratkaisuja.

     

2017 Yritysten Verkkokauppa Kaikki oikeudet pidätetään. Lenovo Verkkokauppa, Dell Verkkokauppa sekä Apple Verkkokauppa yhdessä osoitteessa.