Ole hyvä ja odota...

1. REKISTERÖITYMINEN JA UUTISKIRJE

Asiakasyrityksen yhteyshenkilö täyttää rekisteröintilomakkeen kaikki pakolliset, tähdellä merkityt kentät rekisteröidessään yrityksen verkkokauppaan. Asiakkaan antamat tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa henkilö- ja yritystiedot ovat oikein. Rekisteröityminen voi tapahtua ostoprosessin yhteydessä. Rekisteröityminen on maksutonta.


2. KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Tämä käyttäjäsopimus sisältää Soluto Oy:n (jäljempänä ”palvelun tarjoaja”) yritystenverkkokauppa.fi verkkopalvelun (jäljempänä ”palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään palveluun tai ostaessaan tuotetta palvelusta asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Palvelun tarjoajan yhteystiedot: Soluto Oy Y-tunnus: 2084582-8 Postiosoite: Vanha Talvitie 2-6 A 7 00580 Helsinki

2.1 MUUTOKSET

Soluto Oy:llä on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia verkkopalveluunsa. Soluto Oy:llä on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla kirjallisesti tai palvelun välityksellä käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessä.

2.2 REKISTERÖITYMINEN

Asiakasyrityksen edustaja luo verkkotunnukset täyttämällä rekisteröitymislomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Näin asiakasyritys rekisteröityy yritystenverkkokauppa.fi verkkopalveluun asiakkaaksi.

Palveluun voi rekisteröityä vain yritys. Rekisteröityminen on maksutonta. Soluto Oy voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

2.3 PERUSTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Käyttäjän antamat perustiedot kerätään ja tallennetaan Soluto Oy:n asiakasrekisteriin.

Pakollisia tietoja ovat yhteyshenkilön nimi, käyttäjätunnus, salasana sekä yrityksen: y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite

Soluto Oy ei luovuta perustietoja ulkopuoliselle. Soluto Oy varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjällä on palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään tai yritystään koskevia perustietoja, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.

2.4 KÄYTTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Asiakasyritys vastaa kaikesta käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakasyritys vastaa, että asiakastilin käyttäjätunnus ja salasana pysyvät vain hyväksi katsomiensa vastaavien hallussa.

Asiakasyritys ja asiakasyrityksen edustaja sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakasyritys ja asiakasyrityksen edustaja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä palvelussa olevaa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

Asiakasyritys ja asiakasyrityksen edustaja vastaa kaikista palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenne yhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Asiakasyritys ja asiakasyrityksen edustaja vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Soluto Oy:lle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

2.5 RIITOJEN RATKAISU

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin Käräjäsoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.


3. REKISTERISELOSTE - Soluto Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

3.1. Rekisterinpitäjä

Soluto Oy, Vanha Talvitie 2-6, A 7, 00580 Helsinki

3.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani-Petteri Pohjonen, gdpr@soluto.fi

3.3. Rekisterin nimi

Soluto Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

3.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Soluto Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös Soluto Oy:n tarjoamien palveluiden toteuttamiseen. Tietoja voidaan käyttää Soluto Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen ja viestintään palveluissamme.

Soluto Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Soluto Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

3.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen osoitetieto
 • Henkilön nimi
 • Henkilön osoitetieto
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot tilauksista
 • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot
 • Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot
 • Käyttäjätunnus
 • Tietokoneen IP-osoite
 • Sivustolle tulosivu
 • Mahdollinen kirjautumisaika
 • Mahdollinen tieto epäonnistuneesta tunnistautumisesta

3.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

3.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Soluto Oy:n käytössä, paitsi Soluto Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Soluto Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen käyttäjälle estä tietojen poistamista.

3.8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

3.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Soluto Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Soluto Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Luotettavaa ja nopeaa palvelua

Palvelun tarjoaa Soluto Oy, Suomalainen IT-palveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys, jonka toiminta-ajatuksena on parantaa asiakayritystensä kannattavuutta tuottamalla asiakkaan liiketoiminnan kannalta oikeanlaisia IT-palveluita ja ratkaisuja.

     

2021 Yritysten Verkkokauppa Kaikki oikeudet pidätetään. Lenovo Verkkokauppa, Dell Verkkokauppa sekä Apple Verkkokauppa yhdessä osoitteessa.